پکیج برنز

پکیج تولد برنز ویژه با برنامه های مفرح


پکیج برنز تولد گروه هنری خاله خورشید شامل آیتم های متفاوت با ایده های جدید برای برگزاری تولد  برای کودک شما

شامل:

-دیجی و کیبرد

-مجری خاله خورشید

-بازیهای موزیکال ویژه

-سیستم صوت

 پیوندها

خاله خورشید