پکیج نقره ای

پکیج تولد نقره ای ویژه برنامه های جذاب، هیجان میخوای؟منو انتخاب کن!


پکیج نقره ای تولد گروه هنری خاله خورشید شامل آیتم های متفاوت با ایده های جدید برای برگزاری تولدی خاص برای کودک شما

شامل:

-دیجی و کیبرد

-مجری خاله خورشید

-بازیهای موزیکال ویژه

-سیستم صوت

-سیستم نور

-دلقک

 پیوندها

خاله خورشید