فیلم جشن پایانی مهد و پیش دبستانی گروه هنری خاله خورشید

جشن پایانی سال تحصیلی


جشن الفبا و پایانی و فارق التحصیلی بچه های کلاس اولی، مهد کودک ها و پیش دبستانی ها با پکیج های ویژه گروه هنری خاله خورشید و تنپوش های مناسب جشن پایانی با لباس های فارق التحصیلی و  توسط خود گروه همراه با ویژه برنامه های متنوع و هیجانی میباشد.آیتم های موزیکال جشن الفبا و خداحافظی از مهد کودک طراحیو تولید شده پیوندها

خاله خورشید